arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe maak ik mijn expertise toegankelijk? 

Persoonlijke groei, team- en talentontwikkeling

 voor HBO+-experts en leiders 

in exacte toegepaste wetenschap, ICT  & Finance

Specialist in mijn vak én slim, maar hoe maak ik mijn expertise praktisch en toegankelijk? 

Hoe geef ik als vakexpert leiding aan mensen? 

Hoe overleef ik teamwork?Maak impact met je expertise, ontwikkel je talenten en EQ. 


Sparring partner MT 

Strategie en leiderschap.

Menig MT bestaat overwegend uit 'technisch' hoog opgeleide slimme koppen. Maar hoe zit een mens in elkaar, hoe werkt teamdynamiek en hoe krijgt zo'n MT  mensen mee in de nieuwe koers? Hoe halen we meer uit aanwezig talent? Hoe begeleiden we mensen in hun persoonlijke ontwikkeling? Hoe leiden we mensen en processen in deze kennisintensieve organisatie? 

   Vanuit een doorleefde heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner op MT- en directieniveau

Ik maak me sterk voor die bright minds,  die met enkele inzichten en EQ-vaardigheden zoveel meer impact en succes kunnen krijgen. 

Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn werk onder de aandacht? Hoe word ik meer zichtbaar? Hoe voorkom ik dat ik verzand in al die kennis?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Hoe haal ik meer lol uit mijn werk? Welke talenten heb ik eigenlijk? Hoe breng ik die in praktijk? Welke volgende loopbaanstap wil ik? 

Gun jezelf tijd voor deze vragen. Naast een slimme coach met mensenkennis en oog voor talent. Ik breng hart, lijf en hoofd weer samen en breng je tools voor 'het succes van je leven'.

Krachtige teams 

Samenwerken reinvented. 

Samenwerken als grote ergernis, vergaderingen die tot niets leiden. Oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals met een technische of IT-achtergrond kost vaak een hoop energie. 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, commitment eens goed beleefd worden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je rol inbrengt?

In o.a. het "100-dagen Teamboost"-programma leert je team samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen, waarbij teamleden een persoonlijk transitieproces niet schromen. 

Gun je de tijd voor jouw kwaliteit!

Training & leertrajecten

Op 't snijvlak mens en werk.

High potentials, leiders-in-spé, MD-waardige specialisten die in een kennisintensieve organisatie werken, begeleiden we naar impactvol leiderschap, of het nu  als keynote speaker of kennisboegbeeld is. 

 Heb jij jezelf al klaar gestoomd voor een rol waarin je als content-specialist iets extra's levert door je opvallende communicatieve en sociale vaardigheden? Breng jij moeiteloos integriteit en senioriteit aan tafel? En kun je door zelfontwikkeling  regie  blijven houden over je complexe wereld?

Graag begeleid ik je. Ik ontwerp en geef uitvoering aan leertrajecten voor professionals in (toegepaste) wetenschappen en vakspecialisten Finance, ICT.

Consultancy

Talent is leidend.

Behoefte aan organisatie-begeleiding over een periode van enkele maanden tot 1-2 jaar? Gericht op het doorbreken van vastgeroest gedrag, en bewustmaking van individuele talenten, herdefiniëren van rollen?  

Ik ondersteun HR en een interne transitiewerkgroep in het organisch veranderen van een organisatie-cultuur, -strategie of -structuur. 

Kennismaken met eenvoudige maar beproefde transitie-werkvormen? Onderzoeken waar nou de oorsprong van ongewenst gedrag, hoog ziekteverzuim, uitval of teruglopende omzet zit? 

Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in MT en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het.

Pas in het echte samen brengen van alle elementen uit een situatie, in het zien van de eenheid in die diversiteit, ontvouwt zich een oplossing. 


In het samen komen van mensen, waarbij spreken en luisteren het wezenlijke naar boven brengen, kunnen wonderen gebeuren.

Ja, ik wil dat ik mijn expertise landt!  

Latent talent groeit, organisatie bloeit 

Sinds 1992  ben ik werkzaam in "de juiste mens met het groeiende talent op die cruciale plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager/cultuurontwikkelaar  en nu sinds 25 jaar vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job  training en consultancy. Gedrag, gestoeld op levenswijsheid, congruentie en (vaak onbewust) talent, staat centraal in mijn benadering. Lees er hier meer over. In 1998 richtte ik BonSpirit op.

Ik ben gefascineerd door het fenomeen dat veel mensen een deel van zichzelf lijken achter te laten bij de 'draaideur' 's ochtends als ze aan het werk gaan. De spanning tussen aanpassen en authenticiteit bewaren. Wat kunnen leiders en andere beïnvloeders doen (en laten) om de volle kracht van medewerkers in hun organisatie bedding te geven. Ja, bedding, want die maakt het mogelijk dat talenten vrijelijk naar hun bestemming stromen. 


Mijn missie voor de werkende mens kent twee 'lagen': 

  • Het begeleiden van de werkende mens in het organisch laten groeien van werkelijke talenten en begeleiden van complexe processen, of het nu om leiders, boegbeelden of teams gaat. Bloeiende organisaties zijn mede-resultaat.
  • Het op juiste merites beschouwen van 'werk' in het geheel van de rest van het leven als mens. Is het belang dat ik hecht aan werk in balans met andere levensaspecten? Meer mens-zijn is mede-resultaat.   

Congruentie en authenticiteit zijn belangrijke begrippen voor me, naast bewustzijn van de oude levensinzichten die vertellen wie we als mens zijn. Ik ondersteun graag organisaties die plek van creatie van mooie nuttige producten en diensten willen zijn, en dienend zijn aan 'meer-mens-worden'.  

BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie, Allerzorg, Spaarne Gasthuis. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen. 

Cookies vergemakkelijken..