$pixel = new AdsPixel(); // destination ad account id without 'act_' $pixel->sharePixelWithAdAccount(, '');

Persoonlijke Coaching

Persoonlijke coaching, loopbaanontwikkeling, rol-coaching, talent-coaching, leiderschapontwikkeling. Vooral gericht op EQ, SQ, persoonlijke effectiviteit, nodig om je kennis en ervaring binnen een kennisdomein toegepast te maken. Hoe breng je je kennis over de buhne, hoe vertaal je het in innovatie, in projecten, in leiderschap? Welke persoonlijek drijfveren heb je te ontwikkelen om de kostbare lading van je content naar buiten te brengen en haar werk te laten doen?