Succesvol en met plezier werken. 

Persoonlijke groei, team- en talentontwikkeling

 voor HBO+-experts en leiders 

in exacte toegepaste wetenschap.

Specialist in mijn vak, maar hoe zorg ik dat mijn expertise
tot haar recht komt? 

Hoe geef ik als vakexpert leiding aan mensen? 


Hoe werk ik met plezier samen?


Procesbegeleider 

Met focus en lichtheid

van A naar B.

Meer en meer word me gevraagd een proces voor  groepen mensen in organisaties te begeleiden. Soms is er al een gewenste situatie, vaker moet die nog in beeld gebracht worden. Ik bepaal niets, maar sta aan de zijlijn om juiste vragen op het juiste moment te stellen. Om focus en gezamenlijke sfeer te waarborgen. Om de lichtheid erin te brengen of houden. En om ook steeds de verbinding met wat er echt toe doet te onderstrepen. 

   Vanuit een  heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner op niveau


Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken aan projecten, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn expertise succesvol in?  Hoe word ik meer zichtbaar? Hoe voorkom ik dat ik verzand in al die kennis?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Ik geef je  een zetje of een wake-up actie zodat je je leven in balans kan brengen.  Meer plezier uit je  werk. Doen wat je gewoon goed kan. Direct en eenduidig communiceren.  Weet hebben van wat je droomt.

Gun jezelf tijd voor deze vragen. Naast een slimme coach met mensenkennis en oog voor talent. Ik zet je met je voeten op de grond en je hoofd in de wolken. 

Krachtige teams 

Samenwerken valt niet mee. 

Samenwerken als grote ergernis, vergaderingen die tot niets leiden. Oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals kost vaak een hoop energie. Soms zien ze domweg te veel details. :-) 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, commitment eens goed beleefd worden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je rol inbrengt?

In o.a. het "100-dagen Teamboost"-programma leert je team samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen, waarbij teamleden een persoonlijk transitieproces niet schromen. 

Retraite in het "Her-berg-je"

Binnenkort een nieuw alternatief, want ik ben verhuisd. 

Life coaching in het "Her-berg-je" 

In 2017 bracht ik een maand door op een verlaten fjord in Scandinavië. Ik hoefde me 'alleen maar' leeg te maken en los te maken van mijn drukke agenda. Dagelijks een intens gesprek met mijn leermeester, waarin mijn wit-westerse levensbeschouwing op haar grondvesten dreunde en een totale reset kreeg. Terug naar de basis. Ik ben zwaar beproefd, leed pijn en raakte verward. Totdat ik mijn weg terug naar de wortel van leven en dood vond. Zelf. Maar aan de hand van de oeroude overleveringen. De blijdschap, het vertrouwen in het leven en de verwondering wandelen sindsdien met mij op. 

Ik zoek niet meer mijn waarheid, maar het wezen der dingen. De dingen hébben betekenis, het is niet door mij dat ze hun betekenis, hun plaats krijgen. En tegelijk is het de mens die als enige de dingen weer hun betekenis kan geven, ze tot eenheid kan brengen. Door er een betrekking mee aan te gaan, door te onderzoeken wát ze betekenen. In deze steeds voortdurende schijnbare paradoxen, schuilt het blijmoedige van de verrassing. "Het kán niet dat zoiets gebeurt!", zeggen we dan. En toch is het ineens, plotseling, als verrassing, wél zo. Ik verwonder me steeds meer hoe onze kinderlijke nieuwsgierige blik overwoekerd raakt door aannames, gemeengoed dat door diverse media verkondigd wordt, door tredmolens die mensen in een stipt tempo vasthouden, gedreven door financiën, aanzien, gemakzucht of angst. Waar zijn de diepe voelers, de heldere denkers en de onderzoekers van wereldliteratuur van vóór de Verlichting gebleven? Waar zijn de lévenden? Leef jíj́ nog?


Coachen voor het leven, kán en wil ik niet meer op de manier die al mijn certificaten en diploma's mij zeggen te kunnen. Ik leef gewoonweg een eindje met je op, en jij met mij. Zo neem ik je mee naar dat verlaten fjord in Scandinavië, naar het, niet zomaar zo genoemde, "Her-berg-je". 

Een Queeste

Als je alles achter durft te laten wat je ooit leerde.
Voor wie nog weet hoe je kunt kijken als een kind.
Als je nog nieuwe dingen tot je wilt nemen.  
Als je nog beseft dat je alle tijd hebt, en je tijd van Leven nú is. 

Als je voelt dat nú het moment van verandering er is. 

Gun je de tijd voor jouw kwaliteit!

Training & leertrajecten

Op 't snijvlak mens en werk.

High potentials, leiders-in-spé, MD-waardige specialisten die in een kennisintensieve organisatie werken, begeleiden we naar impactvol leiderschap, of het nu  als keynote speaker of kennisboegbeeld is. 

 Heb jij jezelf al klaar gestoomd voor een rol waarin je als content-specialist iets extra's levert door je opvallende communicatieve en sociale vaardigheden? Breng jij moeiteloos integriteit en senioriteit aan tafel? En kun je door zelfontwikkeling  regie  blijven houden over je complexe wereld?

Graag begeleid ik je. Ik ontwerp en geef uitvoering aan leertrajecten voor professionals in (toegepaste) wetenschappen en vakspecialisten.

Consultancy

Talent is leidend.

Behoefte aan organisatie-begeleiding over een periode van enkele maanden tot 1-2 jaar? Gericht op het doorbreken van vastgeroest gedrag, en bewustmaking van individuele talenten, herdefiniëren van rollen?  

Ik ondersteun HR en een interne transitiewerkgroep in het organisch veranderen van een organisatie-cultuur, -strategie of -structuur. 

Onderzoeken waar nou de oorsprong van ongewenst gedrag, hoog ziekteverzuim, uitval of verloop zit? 

Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in MT en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het.

Pas in het echte samen brengen van alle elementen uit een situatie, in het zien van de eenheid in die diversiteit, ontvouwt zich een oplossing. 


In het samen komen van mensen, waarbij spreken en luisteren het wezenlijke naar boven brengen, kunnen wonderen gebeuren.

Ja, ik wil dat mijn expertise landt!  

Latent talent groeit, organisatie bloeit 

Sinds 1992  ben ik werkzaam in "de juiste mens met het talent op die cruciale plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager/cultuurontwikkelaar en nu sinds 25 jaar vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job training en procesbegeleiding. Gedrag, gestoeld op ieders eigen persoonlijkheid, toekomstwensen en (vaak onbewust) talent, staat centraal in mijn benadering. Lees er hier meer over. In 1998 richtte ik BonSpirit op.

Ik ben gefascineerd door het fenomeen dat veel mensen een deel van zichzelf lijken achter te laten bij de 'draaideur' 's ochtends als ze aan het werk gaan. De spanning tussen aanpassen en eigenheid bewaren. Wat kunnen leiders en andere beïnvloeders doen (en laten) om de volle kracht van medewerkers in hun organisatie bedding te geven. Ja, bedding, want die maakt het mogelijk dat talenten vrijelijk naar hun bestemming stromen. 


Mijn missie voor de werkende mens kent twee 'lagen': 

  • Het op juiste merites beschouwen van 'werk' in het geheel van de rest van het leven als mens. Is het belang dat ik hecht aan werk in balans met andere levensaspecten? Meer mens-zijn is mede-resultaat.   
  • Het begeleiden van de werkende mens in het laten groeien van werkelijke talenten en begeleiden van complexe processen, of het nu om leiders, boegbeelden of teams gaat. Bloeiende organisaties zijn mede-resultaat.

Congruentie en eigenheid zijn belangrijke begrippen voor me, naast bewustzijn van de oude levensinzichten die vertellen wie we als mens zijn. Ik ondersteun graag organisaties die plek van creatie van mooie nuttige producten en diensten willen zijn, en dienend zijn aan 'meer-mens-worden'.  

BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie, Allerzorg, Spaarne Gasthuis. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen.