Met plezier en succes werken. 

Team- en organisatieontwikkeling. 

Persoonlijke groei en florerende  talenten.

Voor HBO+-experts.


Specialist in mijn vak, maar hoe zorg ik dat mijn expertise
tot haar recht komt? 

Hoe geef ik als vakexpert leiding aan mensen? 


Hoe werk ik effectief samen?


Procesbegeleiding

Met focus en lichtheid

van A naar B.

Ik begeleid veranderprocessen in organisaties. Soms is er al een gewenste eindsituatie, vaker moet die nog in beeld gebracht worden. Ik bepaal niets, maar geef richting, inspiratie en tempo aan de veranderingen. Ik waarborg graag focus en gezamenlijke sfeer, en help talenten te ontwikkelen. Ik breng helderheid door scherpte,  lichtheid door communicatie.   En ik onderstreep graag wat er echt toe doet.  

   Vanuit een heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner en hefboom op niveau


Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken aan projecten, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn expertise succesvol in?  Hoe word ik meer zichtbaar? Hoe voorkom ik dat ik verzand in al die kennis?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Ik geef je  een zetje of een wake-up actie zodat je je leven in balans kan brengen.  Meer plezier uit je  werk. Doen wat je gewoon goed kan. Direct en eenduidig communiceren. Weten wat ook alweer je droom was. 

Gun jezelf tijd voor deze vragen. Naast een slimme coach met mensenkennis en oog voor talent. Ik zet je met je voeten op de grond en leid je naar je inspiratie. 

Krachtige teams 

Samenwerken valt niet mee. 

Samenwerken als grote ergernis, vergaderingen die tot niets leiden. Oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals kost vaak een hoop energie. Soms zien ze domweg te veel details. :-) 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, rollen en commitment eens goed beleefd worden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je rol pakt?

In o.a. het "100-dagen Teamboost"-programma leert je team samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen, waarbij teamleden een persoonlijk transitieproces niet schromen. 

Special: Retraite in de "Schöppe" 

Life coaching in de "Schöppe"  

In 2017 bracht ik een maand door op een verlaten fjord in Scandinavië. Ik hoefde me 'alleen maar' leeg te maken en los te komen van mijn  agenda. Dagelijks een intens gesprek met mijn leermeester, waarin mijn wit-westerse levensbeschouwing op haar grondvesten dreunde en een totale reset kreeg. Terug naar de basis. Mijn oude 'waarheden' werden zwaar beproefd, de verwarring van deze reset was groot.  Totdat ik mijn weg terug naar de wortel van het bestaan vond. Zelf. Maar aan de hand van de oeroude overleveringen. De blijdschap, het vertrouwen in het leven en de  verwondering wandelen sindsdien met mij op. 


Ik zoek niet meer mijn waarheid, maar het wezen der dingen. De dingen hébben betekenis, het is niet door mij dat ze hun betekenis, hun plaats krijgen. En tegelijk is het de mens  die als enige de dingen weer hun betekenis kan geven, ze tot eenheid kan brengen. Ken jij nog het blijmoedige van de verrassing. "Het kán niet dat zoiets gebeurt!", zeggen we als er iets wonderbaarlijks voorvalt.  En toch is het ineens, plotseling, als verrassing, wél zo. 


Wil jij ook meer afgestemd en moeiteloos leven, keuzes die zich als vanzelf aandienen?  Ook zo'n reset in je leven of werk meemaken? Maar eens beginnen met een 2- of 3-daagse?  Ik leef en loop een eindje met jou en je vragen op. En neem jou mee in het leven hier. Zo neem ik je mee naar die stille, lege plek, naar de "Schöppe" in Eibergen, waar scheppen weer mogelijk wordt. 

Her-ijk je werk, je leven

Als je achter durft te laten wat je ooit leerde.
Voor wie de tijd graag even stopzet. 
Als je een nieuwe levensroute in wilt slaan.
Als je nog beseft dat je alle tijd hebt, en je tijd van Leven nú is. 

Als je voelt dat nú het moment van verandering er is. 

Leertrajecten high potentials 

Consultancy voor leiders

Leertrajecten

Op 't snijvlak mens en werk.

High potentials, leiders-in-spé, MD-waardige specialisten die in een kennisintensieve organisatie werken, begeleid ik in een praktisch  Leertraject naar impactvol leiderschap. Ook begeleid ik mensen naar persoonlijk leiderschap, waardoor ze met meer zelfvertrouwen en  effectieve communicatie hun rol als  keynote speaker of kennisboegbeeld konden vervullen. . 

 Heb jij jezelf al klaar gestoomd voor een rol waarin je als content-specialist iets extra's levert door je eigen communicatieve en sociale vaardigheden? Breng jij moeiteloos integriteit en senioriteit aan tafel? En kun je door zelfontwikkeling  regie  blijven houden over je complexe wereld?

Graag begeleid ik je. Ik ontwerp en geef uitvoering aan leertrajecten voor professionals in (toegepaste) wetenschappen en vakspecialisten.

Consultancy aan Leiders 


Behoefte aan sparren op  niveau, over je organisatie of team? Koers, of strategische beslissingen? Ik begeleid organisaties gedurende langere tijd om tot hun gewenste (o.a. cultuur-)verandering te komen. Met interventies van verschillende aard, afhankelijk van de stap op de marsroute.  Zowel in persoon, als  online. Altijd is dit maatwerk.  En altijd in co-creatie.  

Ik ondersteun Directies met een interne transitiewerkgroep in het organisch veranderen van een organisatie-cultuur, -strategie of -structuur. 

Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in MT en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het.

Pas in het echte samen brengen van alle elementen uit een situatie, in het zien van de eenheid in die diversiteit, ontvouwt zich een oplossingsrichting. Ja, ik wil dat mijn expertise landt!  

Latent talent groeit, organisatie bloeit 

Sinds 1992  ben ik werkzaam in "de juiste mens met het  cruciale talent op die  plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager/cultuurontwikkelaar en  sindsdien vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job training en procesbegeleiding. Gedrag, gestoeld op ieders eigen persoonlijkheid, toekomstwensen en  (vaak onbewust) talent, staat centraal in mijn benadering. In 1998 richtte ik BonSpirit op.

Ik ben gefascineerd door het fenomeen dat veel mensen een deel van zichzelf lijken achter te laten bij de 'draaideur' 's ochtends als ze aan het werk gaan. De spanning tussen aanpassen en eigenheid bewaren. Wat kunnen leiders en andere beïnvloeders doen (en laten) om de volle kracht van medewerkers in hun organisatie bedding te geven. Ja, bedding, want die maakt het mogelijk dat talenten vrijelijk naar hun bestemming stromen. 


Mijn missie voor de werkende mens kent twee 'lagen': 

  • Het op juiste merites beschouwen van 'werk' in het geheel van de rest van het leven als mens. Is het belang dat ik hecht aan werk in balans met andere levensaspecten? Meer mens-zijn is mede-resultaat.   
  • Het begeleiden van de werkende mens in het laten groeien van zijn talenten en begeleiden van complexe processen, of het nu om leiders, boegbeelden of teams gaat. Bloeiende organisaties zijn mede-resultaat.

Congruentie en eigenheid zijn belangrijke begrippen voor me, naast bewustzijn. Ik ondersteun graag organisaties die plek van creatie van mooie nuttige producten en diensten willen zijn, en dienend zijn aan 'meer-mens-worden'.  

BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie, Allerzorg, Spaarne Gasthuis. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen.