Met plezier en succes werken. 

Team- en organisatieontwikkeling. 

Persoonlijke coaching boegbeelden en leiders. Procesbegeleiding.

Voor HBO+-experts.


Specialist in mijn vak, maar hoe vergroot ik mijn impact?  

Hoe geef ik als vakexpert leiding aan mensen? 


Hoe werken we effectief samen?


Procesbegeleiding

Met focus. 

Ik begeleid veranderprocessen in organisaties. Soms is er al een gewenste eindsituatie, vaker moet die nog in beeld gebracht worden. Ik bepaal niets, maar geef richting, inspiratie en tempo aan de veranderingen. Ik waarborg  focus en gezamenlijke sfeer, en help talenten te ontwikkelen. Ik breng helderheid door scherpte,  en directe communicatie. Ik draag zorg voor een concreet proces.  

   Vanuit een heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner en hefboom op niveau


Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken aan projecten, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn expertise succesvol in?  Hoe overtuig ik mensen? Hoe leidt mijn kennis tot resultaten voor ons bedrijf?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Ik geef je een zetje of een wake-up actie zodat je je leven in balans kan brengen.  Meer plezier uit je  werk. Doen wat je gewoon goed kan. Direct en eenduidig communiceren. Weten wat je ook alweer wilde. 

Gun jezelf tijd voor deze vragen. En een slimme coach met mensenkennis, gevoel voor verhoudingen binnen organisaties en een nuchtere, concrete inslag.  

Krachtige teams 

Samenwerken is topsport. 

Samenwerken wordt niet zelden gezien als grote ergernis. Vergaderingen die tot niets leiden, oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals kost vaak een hoop energie. Soms zien ze domweg te veel details. :-) 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, rollen en commitment eens goed beleefd worden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je rol pakt? 

Ik begeleid vakgroepen, teams en directieteams naar concreet samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen,. Waar nodig  adviseer ik een  persoonlijk transitieproces. 

Special: Retraite in de "Schöppe" 

Life coaching in de "Schöppe"  

In 2017 bracht ik een maand door op een verlaten fjord in Scandinavië. Ik hoefde me 'alleen maar' leeg te maken en los te komen van mijn  agenda. Dagelijks een intens gesprek met mijn leermeester, waarin mijn Westerse levensbeschouwing op haar grondvesten dreunde en een totale reset kreeg. Terug naar de basis. Mijn oude 'waarheden' werden zwaar beproefd, de verwarring van deze reset was groot.  Totdat ik mijn weg terug naar de wortel van het bestaan vond. Zelf, maar aan de hand van de oeroude overleveringen. De blijdschap, het vertrouwen in het leven en de  verwondering wandelen sindsdien met mij op. 


Wil jij ook meer afgestemd en moeiteloos leven, keuzes die zich als vanzelf aandienen?  Ook zo'n reset in je leven of werk meemaken? Maar eens beginnen met een 2- of 3-daagse?  Ik leef en loop een eindje met jou en je vragen op. En neem jou mee in het leven hier. Zo neem ik je mee naar die stille, lege plek, naar de "Schöppe" in Eibergen, waar scheppen weer mogelijk wordt. 

Her-ijk je werk, je leven

Als je achter durft te laten wat je ooit leerde.
Voor wie de tijd  even kan stopzetten. 
Als je een nieuwe levensroute in wilt slaan.
Als je nog beseft dat je alle tijd hebt, en je tijd van Leven nú is. 

Als je voelt dat nú het moment van verandering er is. 

Leertrajecten high potentials 

Consultancy voor leiders

Leertrajecten

Op 't snijvlak mens en werk.

High potentials, leiders-in-spé, MD-waardige specialisten die in een kennisintensieve organisatie werken, begeleid ik in een praktisch  Leertraject naar impactvol leiderschap. Ook begeleid ik mensen naar persoonlijk leiderschap, waardoor ze met meer zelfvertrouwen en  effectieve communicatie hun rol als  keynote speaker of kennisboegbeeld konden vervullen. . 

 Heb jij jezelf al klaar gestoomd voor een rol waarin je als content-specialist iets extra's levert door je eigen communicatieve en sociale vaardigheden? Breng jij moeiteloos integriteit en senioriteit aan tafel? En kun je door zelfontwikkeling  regie  blijven houden over je complexe wereld?

Graag begeleid ik je. Ik ontwerp en geef uitvoering aan leertrajecten voor professionals in (toegepaste) wetenschappen en vakspecialisten.

Consultancy aan Leiders 


Behoefte aan sparren op  niveau, over je organisatie of team? Koers, of strategische beslissingen? Ik begeleid organisaties gedurende langere tijd om tot hun gewenste (o.a. cultuur-)verandering te komen. Met interventies van verschillende aard, afhankelijk van de stap op de marsroute.  Persoonljk, maar voor korte concrete zaken ook  online. Altijd is dit maatwerk.  En altijd in co-creatie.  

Ik ondersteun Directies met een interne transitiewerkgroep in het organisch veranderen van een organisatiecultuur, of -strategie.

Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in MT en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het.

Pas in het echte samen brengen van alle elementen uit een situatie, in het zien van de eenheid in die diversiteit, ontvouwt zich een oplossingsrichting. Ja, ik wil dat mijn expertise landt!  

Over Maatje: praktisch en met diepgang, 

betrokken nuchterheid.

Sinds 1992  ben ik werkzaam in "de juiste mens met het cruciale talent op die plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager/cultuurontwikkelaar en sindsdien vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job training en procesbegeleiding.

Gedrag, gestoeld op ieders eigen persoonlijkheid, verlangens en talent, breng ik in de beste opstelling voor het bereiken van organisatiedoelen. Steeds met  de menselijke maat:  organisaties die naast hun doelen ook  plek zijn 'waar mensen meer mens worden.'
In 1998 richtte ik BonSpirit op.

Ik ben gefascineerd door interactie, samenwerking en leiderschap in organisaties. Organisaties hebben doelen, maar wat wringt het realiseren daarvan vaak met de persoonlijkheden van mensen die eraan werken. Vaak zie ik 'gedoe' ontstaan, omdat mensen op verschillende kruishoogten 'vliegen'. De één spreekt over technische details, de ander over processtappen, de één wil structuur, de ander brainstormen. En voor je het weet is de harmonie en sfeer om zeep. Nou, dan kom ik graag een rol spelen!    


Behoefte aan sparren, extra vaardigheden of begeleiding in jullie proces nodig?  

  •  Ik bied je een heldere kijk op je situatie, plus de benaderingsopties die hierin beweging zullen brengen. 
  •  Met kennis van en inzicht in de optimale werking van organisaties, en een doorwrochte visie op mens-zijn. 
  •  Ik geef je een blik op jouw persoonlijkheid, je defensiemechanismen en een weg naar verdere ontwikkeling. 
  •  Met betrokkenheid leid ik je naar uitkomsten die voor iedereen -uiteindelijk- OK zijn.  
  •  Ik begeleid  samenwerkers en leiders, die hun persoonlijkheid niet  buitensluiten in de realisering van organisatie-doelen. 

Directheid, voeten op de grond en nuchterheid mét humor zijn zaken waarom mensen voor me kiezen. Ik breng complexe zaken terug tot de kern en verstrikkingen tot stromen.  

,BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie, Allerzorg, Spaarne Gasthuis, de LAD. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen. 

Rollen waarin ik werk

Procesbegeleiding

Met focus. 

Ik begeleid veranderprocessen in organisaties. Soms is er al een gewenste eindsituatie, vaker moet die nog in beeld gebracht worden. Ik bepaal niets, maar geef richting, inspiratie en tempo aan de veranderingen. Ik waarborg  focus en gezamenlijke sfeer, en help talenten te ontwikkelen. Ik breng helderheid door scherpte,  en directe communicatie. Ik draag zorg voor een concreet proces.  

   Vanuit een heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner en hefboom op niveau


Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken aan projecten, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn expertise succesvol in?  Hoe overtuig ik mensen? Hoe leidt mijn kennis tot resultaten voor ons bedrijf?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Ik geef je een zetje of een wake-up actie zodat je je leven in balans kan brengen.  Meer plezier uit je  werk. Doen wat je gewoon goed kan. Direct en eenduidig communiceren. Weten wat je ook alweer wilde. 

Gun jezelf tijd voor deze vragen. En een slimme coach met mensenkennis, gevoel voor verhoudingen binnen organisaties en een nuchtere, concrete inslag.  

Krachtige teams 

Samenwerken is topsport. 

Samenwerken wordt niet zelden gezien als grote ergernis. Vergaderingen die tot niets leiden, oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals kost vaak een hoop energie. Soms zien ze domweg te veel details. :-) 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, rollen en commitment eens goed beleefd worden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je rol pakt? 

Ik begeleid vakgroepen, teams en directieteams naar concreet samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen,. Waar nodig  adviseer ik een  persoonlijk transitieproces.