Eenvoud van Leven. Hoe ook alweer? 

Meer méns worden? Jouw hond of paard wijst de weg.


Mens en dier zijn anders. We staan tot elkaar in relatie en hebben al eeuwenlang onderlinge betrekkingen. Paard heeft een wel erg bijzondere plaats in de relatie met de mens. Met momenten van volkomen 'blizz', samenwerking en eenheid, en met helaas een lang verleden van miskenning, misbruik en afbreuk. Is hoe wij omgaan met Equus (paard en ezel) wellicht symbool voor hoe wij in het Leven staan? En welke plaats neemt onze huishond (Canis) in?


Mijn visie op en benadering van Paard bouwde ik op grondslag van mijn levenslange omgang met dit edele dier en mijn bestudering van en met Klaus F. Hempfling. De oudste overleveringen van de mensheid zijn leidraad, waarbij taal, symboliek, mystiek, energie en oerprincipes van het Leven zelf bestudeerd worden. En de ervaring in het moment steeds leidend is. 


Je bent welkom voor een individueel groeitraject met 'Equus en Canis' voor inzicht in de relatie met je eigen paard of hond. Ook in het geval je problemen ervaart in de omgang met je dieren, staan we open voor je. Ik werk hierin samen met o.a. Ruud Stap van http://www.stapvoorhonden.nl. N.B. 

Jouw paard of hond, in jullie eigen omgeving, biedt de sleutel tot een harmonieus samenleven. Coaching vindt daarom zowel plaats in Eibergen, als op jullie eigen plek. 

Paard en hond: levende symbolen op onze weg naar groei 

Kalm als het meer,

rotsvast en licht als een briesje.

Verwondering, ritme, spelen en ontdekken

Contemplatie, studie, zelfinzicht

Benadering van Equus

Sinds 1966 leef ik met paarden, ik ken hun gewoonten van slapen, eten, groomen, spel en rond drentelen van de vroege ochtend tot de diepe nacht. In 2002 werd het me, in mijn eerste confrontatie met paard Somi, zó duidelijk hoe zij mij gevormd hebben. Ze rekenden genadeloos af met mijn uitwaaierende energie, omsloten me liefdevol wanneer ik mijn tekortkomingen inzag zonder mezelf hiervoor te straffen. Ze waren bij me als stille getuigen bij echt verdriet, ze vertrokken bij krokodillentranen. Paard wees mij mijn weg, naar mezelf toe, het volle Leven in. 

Ik ben er voor mensen die niet een 'quick fix' zoeken maar hun levensweg opnieuw willen vinden. Of diepgaand hun relatie met hun eigen paard, ezel of hond willen onderzoeken. Mensen die lichaam, geest, hart en ziel willen activeren om hun leven vorm te geven. 


Werk met hond en paard is werk aan jezelf

Workshops met je hond of paard  

Jij en je hond

€ 325,-

excl. 21 % B.T.W.

Groepstraject voor jongeren 

Anam Cara

€ 1.450,-

excl. 21 % B.T.W.

Groep min. 5 personen

Weerbaarheid

€ 225,-

excl. 21 % B.T.W.

5 x 1,5 uur jongeren