Transitiebegeleiding van 

boegbeeld, team & organisatie

Bouwen aan organisaties die mensen dienen.

Ontwikkeling op het snijvlak van mens & organisatie, met de essentie als leidend principe. Inzicht in talent, versterking van gedrag.


Sparring partner MT 

Strategie, HR & transitie

Veranderen gebeurt. Maar veranderen we de 'juiste' kant op? Bouwen we onze organisaties nog dienend aan de mens? Vanuit levende verbinding met de essentie van Leven? Vanuit een doorleefde heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner op MT- en directieniveau. Met als kernwoorden 'de mens in essentie', organisch groeien naar verbonden, duurzame en succesvolle organisaties waarin mensen weer meer méns zijn.  

Talentontwikkeling 

Wie ben je in aard en aanleg? 

Inzicht in je archetypische, diepgewortelde onbewuste energieboosters en -drains. ODC meet, anders dan alle andere (ontwikkel-) assessment-instrumenten, ook de onbewuste drijfveren van mensen. De diepgang die daarmee bereikt wordt, is een goede voorspeller voor gedrag onder grote druk. Heb je eenmaal doorvoeld hoe je je eigen talent en succes dwars zit, dan is de stap naar focus op essentie snel gezet. Talentontwikkeling vanuit essentie dus. Stop met ploeteren, daar is de mens niet voor, niet op gemaakt.

Krachtige teams 

Koers & samenwerking 

Op zoek naar echte samenwerking? Schroomt je team niet voor de systemische en  wezenlijke onderlaag van samenwerken? Als MT toe aan een koersverandering waarin ieder individueel met plezier en impact zijn domein inneemt? 

In o.a. het "100-dagen Teamboost" en "3Q-programma" begeleid ik teams naar optimale samenwerking en degelijke processen, waarbij teamleden een persoonlijk transitieproces niet schromen. Verbind je opnieuw met je persoonlijke 'purpose' om je daarna aan het team te committeren.  

Training & coaching

Op 't snijvlak mens en werk

Weet je dan eenmaal wat je energie geeft en je vrijwel moeiteloos afgaat, dan is training of coaching een effectieve manier om je vaardigheid in die competenties fijn te slijpen. 

Ben je op zoek naar individuele coaching of leertraject voor jezelf of young potentials, leidinggevenden, professionals en boegbeelden? Ik bied zowel persoonlijke coaching met focus op al je levensaspecten, als rol-gerelateerde professionele en executive coaching. Idem voor groepen. 

Ook voor jouw persoonlijke Queeste!

Workshops 

Vonken van essentie

Workshops en korte groeitrajecten met uiteenlopende focus. Steeds sta je als mens in je rol als leider, strateeg of inhoudelijk boegbeeld centraal. Leiderschap vanuit je eigen talentenarsenaal. Tijd voor nieuwe inspiratie, herijking van functioneren of een persoonlijke doorbraak? Check hier het veranderende aanbod van workshops.

ODC Consultancy


Daar waar het opportuun is, begeleid ik transitie-trajecten, met de ODC-meting als katalysator. Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in (management-)team en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het

Pas in het echte samenkomen van mensen, waarbij spreken en luisteren het wezenlijke naar boven brengen, gebeuren wonderen.

Latent talent groeit, organisatie bloeit 

Vanaf 1998 bestaat BonSpirit. Sinds 1992 echter ben ik werkzaam in "de juiste mens met het groeiende talent op die cruciale plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager, en nu sinds 25 jaar vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job coaching en training. Gedrag, gestoeld op levenswijsheid, waarden en (vaak onbewust) talent, staat centraal in mijn benadering. Lees er hier meer over. 


Ik ben gefascineerd door het fenomeen dat veel mensen een deel van zichzelf lijken achter te laten bij de 'draaideur' 's ochtends als ze aan het werk gaan. De spanning tussen aanpassen en authenticiteit bewaren. Wat kunnen leiders en andere beïnvloeders doen (en laten) om de volle kracht van medewerkers in hun organisatie bedding te geven. Ja, bedding, want dan kunnen talenten vrijelijk naar hun bestemming stromen. 


Mijn missie voor de werkende mens kent twee 'lagen': 

  • Het begeleiden van de werkende mens in het organisch laten groeien van werkelijke talenten en begeleiden van complexe processen, of het nu om leiders, boegbeelden of teams gaat. Bloeiende organisaties zijn mede-resultaat.
  • Het op juiste merites beschouwen van 'werk' in het geheel van de rest van het leven als mens. Is het belang dat ik hecht aan werk in balans met andere levensaspecten? Meer mens-zijn is mede-resultaat.   


Congruentie en authenticiteit zijn belangrijke begrippen voor me, naast bewustzijn van de oude overleveringen die vertellen wie we als mens zijn. Ik ondersteun graag organisaties die plek van creatie van mooie nuttige producten en diensten willen zijn, en dienend zijn aan 'meer-mens-worden'.  

BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen. 

Competentie? Eérst essentie en talent!     

Ontdek eerst aanleg in essentie: ODC-meting. 

Jouw eigenheid vanuit je onbewuste zichtbaar gemaakt.

Coachen & trainen op competenties

De mens organiseert zich in bedrijven en organisaties. Bijvoorbeeld om 'voorzienend' en 'dienstverlenend' te kunnen zijn voor zijn medemens. Allerlei rollen zijn er in die organisaties. Elke fase, elke positie in de organisatie vraagt een unieke set competenties. En het is de mens eigen...zijn eigenheid en talenten te ontwikkelen, en terug te brengen tot de essentie van wie hij is. 

Van welke rol in welke omgeving zingt jouw hart? Dat is de vraag! Eerst weten of je op de positie zit waar hij zijn unieke talenten kán ontwikkelen, dan pas verder coachen en trainen. Dat is mijn inzicht van jaren mensen begeleiden in het 'sleutelen aan zichzelf', vaak om (opnieuw) te voldoen aan werk waar hun hart en drive niet ligt. 

 

Trainen en coachen kost tijd, geld en energie. Is jouw organisatie ook in staat en bereid talent te onderzoeken voordat training en coaching plaatsvindt? 

Cookies vergemakkelijken..