arrow_drop_up arrow_drop_down

Hoe maak ik impact 

met mijn kennis? 

Persoonlijke groei en talentontwikkeling

 voor HBO+-experts en leiders 

in exacte toegepaste wetenschap, ICT  & Finance

Specialist in mijn vak én slim, maar hoe word ik zichtbaar? 

Hoe geef ik als vakexpert leiding aan mensen? 

Hoe overleef ik teamwork?Maak impact met je expertise, ontwikkel je talenten en EQ. 


Sparring partner MT 

Strategie en leiderschap.

Ons MT bestaat overwegend uit 'technisch' hoog opgeleide slimme koppen. We krijgen onze mensen niet enthousiast voor de nieuwe koers. Hoe halen we meer uit aanwezig talent? Hoe begeleiden we mensen in hun persoonijke ontwikkeling? Hoe leiden we de mensen en processen in deze kennisintensieve organisatie? 

   Vanuit een doorleefde heldere visie op de gehele mens, en op de wérkende mens in organisaties, ben ik strategisch, analytisch en creatief sparringpartner op MT- en directieniveau

Ik maak me sterk voor die bright minds,  die met enkele inzichten en EQ-vaardigheden zoveel meer impact en succes kunnen krijgen. 

Talentontwikkeling 

Individuele coaching.  

Keihard werken, studeren, vakliteratuur bijhouden, herkenbaar? Maar hoe breng ik mijn werk onder de aandacht? Hoe word ik meer zichtbaar? Hoe voorkom ik dat ik verzand in al die kennis?   

In 25+ jaar coaching en training kwam ik ze dagelijks tegen: die ploeterende stille, slimme krachten. Hoe haal ik meer lol uit mijn werk? Welke talenten heb ik eigenlijk? Hoe breng ik die in praktijk? Welke volgende loopbaanstap wil ik? 

Gun jezelf tijd voor deze vragen. Naast een slimme coach met mensenkennis en oog voor talent. Ik breng hart, lijf en hoofd weer samen en leer je tools voor succes.

Krachtige teams 

Samenwerken reinvented. 

Samenwerken als grote ergernis, vergaderingen die tot niets leiden. Oeverloze discussies over details. Samenwerking tussen professionals met een technische of IT-achtergrond kost vaak moeite. 

Als team toe aan een grote APK-beurt, waarin onderlinge communicatie, werkverdeling, commitment eens goed beleefd wrden? Waarin eindelijk ieders talent gezien wordt en je ook als introvert je zegje kunt doen?

In o.a. het "100-dagen Teamboost"-programma leertt je team samenwerken vanuit ieders talent en met degelijke processen, waarbij teamleden een persoonlijk transitieproces niet schromen. 

Gun je de tijd voor jouw kwaliteit!

Training & leertrajecten

Op 't snijvlak mens en werk.

High potentials, leiders-in-spé, MD-waardige specialisten die in een kennisintensieve organisatie werken, begeleiden we naar impactvol leiderschap, of een rol als keynote speaker of kennisboegbeeld. 

 Een job waarin de contentspecialist een extra beroep op zijn communicatieve en sociale vaardigheden moet kunnen doen. Waar ook integriteit en senioriteit vereist zijn. En hij zichzelf zodanig ontwikkelt dat hij regie kan blijven houden over zijn complexe wereld.

Ik ontwerp en geef uitvoering aan leertrajecten voor professionals in (toegepaste) wetenschappen en vakspecialisten Finance, ICT.

Consultancy

Talent is leidend.

Behoefte aan organisatie-begeleiding over een periode van enkele maanden tot 1-2 jaar? Gericht op het doorbreken van vastgeroest gedrag, en bewustmaking van individuele talenten, herdefiniëren van rollen?  

Ik ondersteun HR en een interne transitiewerkgroep in het organisch veranderen van een organisatie-cultuur, strategie of structuur. 

Kennismaken met eenvoudige maar beproefde transitie-werkvormen? Onderzoeken waar nou de oorsprong van ongewenst gedrag, hoog ziekteverzuim, uitval of teruglopende omzet zit? 

Doeltreffend, 'cut the crap'- helder en met gepaste betrokkenheid. Extra kenmerken: strategisch inzicht, systemisch perspectief, recht doend aan aanwezige rollen en talenten in (management-)team en organisatie.      

De ontmoeting - dáár gebeurt het

Pas in het echte samen brengen van de elementen uit jouw leven, in het zien van de eenheid in die diversiteit, in de beleving van het hele leven, ontmoet jij jezelf. 


In het samen komen van mensen, waarbij spreken en luisteren het wezenlijke naar boven brengen, kunnen wonderen gebeuren.

Ja, ik wil dat ik mijn talent inzet en mijn expertise landt  

Latent talent groeit, organisatie bloeit 

Vanaf 1998 bestaat BonSpirit. Sinds 1992 echter ben ik werkzaam in "de juiste mens met het groeiende talent op die cruciale plek in de organisatie". Enkele jaren vanuit Werving & Selectie, daarna als interim manager, en nu sinds 25 jaar vooral als ontwikkelaar van (team-)talent en competentie via coaching, on the job coaching en training. Gedrag, gestoeld op levenswijsheid, waarden en (vaak onbewust) talent, staat centraal in mijn benadering. Lees er hier meer over. 


Ik ben gefascineerd door het fenomeen dat veel mensen een deel van zichzelf lijken achter te laten bij de 'draaideur' 's ochtends als ze aan het werk gaan. De spanning tussen aanpassen en authenticiteit bewaren. Wat kunnen leiders en andere beïnvloeders doen (en laten) om de volle kracht van medewerkers in hun organisatie bedding te geven. Ja, bedding, want dan kunnen talenten vrijelijk naar hun bestemming stromen. 


Mijn missie voor de werkende mens kent twee 'lagen': 

  • Het begeleiden van de werkende mens in het organisch laten groeien van werkelijke talenten en begeleiden van complexe processen, of het nu om leiders, boegbeelden of teams gaat. Bloeiende organisaties zijn mede-resultaat.
  • Het op juiste merites beschouwen van 'werk' in het geheel van de rest van het leven als mens. Is het belang dat ik hecht aan werk in balans met andere levensaspecten? Meer mens-zijn is mede-resultaat.   


Congruentie en authenticiteit zijn belangrijke begrippen voor me, naast bewustzijn van de oude overleveringen die vertellen wie we als mens zijn. Ik ondersteun graag organisaties die plek van creatie van mooie nuttige producten en diensten willen zijn, en dienend zijn aan 'meer-mens-worden'.  

BonSpirit werkte o.a. voor:

Commerciële -, productiebedrijven en overheidsinstanties met vaak een hoog-technische of ICT-inslag. TNO, Devoteam, Randstad, Damen Shipyards, Rademaker, VSL, Triskelion, Provincie Noord-Holland, James Hardie. 

HBO/WO+-niveau opgeleide mensen, die vaak projectleider, boegbeeld, leidinggevend professional of directielid zijn.  

Klanten die een krachtige analytische sparringpartner, transitiewerker of teamcoach wensen. 

Leiders die hun congruentie in leiderschap en rol wensen te herijken. 

Teams die persoonlijke groei ten behoeve van de teamprestatie aandurven. En die met 'een dagje de hei op' geen genoegen nemen. 

Cookies vergemakkelijken..