arrow_drop_up arrow_drop_down

Onze onbewuste talenten 

Talenten

Iedereen kent ze wel...persoonlijkheidsvragenlijsten die je vragen keuzes te maken uit lange rijen woorden. Woorden die voor elk mens verschillende associaties en betekenissen kunnen hebben. Ik liet ze links liggen omdat ze vooral "meten wat we al weten..."


In tegenstelling tot deze andere metingen, meet ODC (Odin Development Compass) tot in je collectief-onbewuste niveau. Met beelden, symbolen en competenties. Onderworpen aan breed onderzoek en hoog gevalideerd. Krijg nu inzicht in je verborgen gebleven drijfveren én de mate waarin je die werkelijk inzet. De ODC heeft ook plek in mijn systemisch werk. 

ODC voor individu - team - organisatie

Je persoonlijke ODC-meting

Mijn ODC-meting

ODC: talentenscan in teams

ODC Teamscan

SHR: ODC in organisaties 

SHR

"Werk gééft energie", zeg je? 

In de 25+ jaar dat ik mensen in werk begeleid, kom ik de volgende problemen veelvuldig tegen:


 1. Ik ben wel leidinggevende, maar loop leeg op al die persoonlijke problemen van mensen.
 2. Geen idee wat mijn volgende stap in mijn loopbaan moet zijn.
 3. Die baas van mij, díe is het probleem.
 4. Doodmoe word ik van samen een probleem oplossen.
 5. Ik heb geen tijd voor het ontwikkelen van visie.
 6. In ons team is altijd onderhuids gedoe.
 7. Hoe krijg ik mijn effectiviteit op een hoger niveau?

De coaching van professionals gaat vaak uit van functieprofielen en competenties, is met andere woorden 'functiegericht'. Meer en meer begrijpen we het belang van rollen en mensgericht coachen: wat zijn specifieke drijfveren van iemand en welke rol in team of organisatie past hem dus het beste? Specifieke kennis en ervaring worden weliswaar meegenomen in dit proces, maar krijgen binnen de rol hun plek. 

"Juiste talent op de juiste plek.."

Wat als alle organisaties naar natuurlijke talenten van mensen zouden kijken. Die krachtige karaktertrek die er van jongsaf aan in zit en vanzelfsprekend tot uitdrukking wil komen. In elke situatie. Moeiteloos. 


Hoe zou het zijn als: 

 • Je wéét welke eigenschappen jouw natuurlijke kracht zijn? 
 • Je inzicht hebt in taken die je altijd energie geven en erg goed af gaan? 
 • Het team de rollen verdeelt op basis van onbewuste maar diepe drijfveren van mensen? 
 • Je uitgenodigd wordt je verborgen talent in te zetten voor de organisatie?
 • Je doelen met focus en intrinsieke motivatie kunt nastreven? 
 • Je precies weet waar je hulptroepen moet inschakelen om je eigen tekortkomingen te compenseren? 
 • Je inziet hoe je natuurlijke kracht energie geeft, en je aangeleerde gedrag je kwetsbaar kan maken. 

Eindelijk is er een instrument dat bewezen heeft te kunnen aangeven wat onze diepgewortelde aard en aanleg is. Wil je ook inzicht in je echte drijfveren en talenten, maar ook in je schaduwgedrag? Ben je bereid je te laten verrassen? 

ODC: 

Odin Development Compass

De ODC-meting brengt je persoonlijke onbewuste drijfveren in kaart. 


Uitermate geschikt voor 'de werkende mens', en bijzonder praktisch in team- en organisatieontwikkeling.

Nooit eerder was er een persoonlijkheidsmeting die zo to-the-point, helder en richting biedend inzicht in talenten en schaduwkanten van mensen gaf. Vanuit vaak onvermoede 'diepten' van onszelf, ons collectief onbewuste, komen waarheden naar voren die mensen voorheen niet van zichzelf kenden. Onze integere wijze van terugkoppeling van de meting laat steeds het geheim -dat elke mens herbergt- intact, en geeft volle autonomie over adaptatie van de inzichten aan de mens zelf. 

ODC-meting en terugkoppeling

In ca. 10 minuten vul je online jouw ODC-meting in. Daarna koppel ik je in 1,5 uur jouw ODC-meting terug zodat je helder inzicht krijgt in de betekenis van jouw 'ODC-bord'. Je leert hoe het is opgebouwd, welke drijfveren (archetypen) onderscheiden worden en hoe ze in jou doorwerken. We bespreken aan de hand van jouw concrete vraag hoe de verschillende competenties een unieke kracht van je zijn of juist je allergie opwekken en energie kosten. De interactie in de terugkoppeling is cruciaal om de diepere betekenis van de uitkomsten te vatten. We nemen tijd voor je schaduwgedrag en rafelen uiteen hoe het in je dagelijks leven en werk tot uiting komt. Je kunt de rapportages na onze terugkoppeling zelf downloaden. Je investering: €475,-- excl. 21% B.T.W.

ODC-based talentontwikkeling

Meestal ontstaan na de terugkoppeling vragen als:


 • "Hoe ga ik mijn potentiële talenten nu zodanig ontwikkelen dat ik ze effectief in praktijk kan brengen?"
 • "Hoe hanteer ik mijn schaduwgedrag in deze functie?"
 • "Wat kan ik doen om de interactie met mijn 'micromanaging baas' in goede banen te leiden?"
 • "Hoe stap ik in het nog onbekende gebied van mijn leiderschap?" 


In ca. 5 coachingssessies van ca. 2 uur gaan we in op deze situaties. Met de ODC als uitgangspunt (zie ODC-meting en terugkoppeling) en leidraad.   

Deze ODC-coaching duurt ca. 6 maanden en start met een ODC-meting en -terugkoppeling. Tussentijdse korte contactmomenten op afstand horen er uiteraard bij, zonder bijkomende kosten. De  opties die je wenst, bijvoorbeeld een profielbeschrijving, 360-graden feedbackronde, of management-driegesprek, beschrijf ik in een maatwerk voorstel. 

Je investering: €195,-- per uur excl 21% B.T.W.

100-dagen Teamboost

Veel teams blijven steken op het niveau van "egeltjes-samenwerking".

Vaak zijn taken verdeeld op basis van kennis en ervaring, blijft ongewenst gedrag door pruttelen en nemen we genoegen met zo'n 65% van het succespotentieel als team. Een gemiste kans! 

Een echt team heeft leden met werkelijk zelfinzicht. Mensen die hun werkelijke kracht kennen en hun zwakten erkennen. Rolverdeling op basis van onbewuste drijfveren wérkt. 

Als een sportteam in het heetst van de kampioenswedstrijd!


Diep inzicht in individuele talenten en schaduwkanten van alle teamleden is van onschatbare waarde als startpunt voor teamontwikkeling. Het geeft koers, respecteert ieder in zijn eigenheid en maakt de weg vrij voor echte resultaten. Het 100 dagen durende ODC-teamtraject start met een individuele ODC-meting en -terugkoppeling en kent ca. 5 bijeenkomsten. Een concept dat zich bewezen heeft, met maatwerk-invulling voor elk team. 


Onderwerpen zijn o.a.: 

 • Missie en koers 
 • S.W.O.T.-analyse op basis van ODC-teamdrijfveren
 • Strategische speerpunten en pmc's
 • Systemische dynamieken
 • Verdeling van rollen op basis van ODC
 • 360 graden feedbackronde 

Kies voor Maatwerk op niveau.  

Strategisch HR: menselijk potentieel in organisaties geborgd met ODC 

Op diverse kruispunten in loopbaan en leven kan de ODC-meting het verschil maken. Voor individu en team zoals we zagen, maar ook voor de CEO en Strategisch HR directeur die talent-geleid hun organisatie willen bemensen en ontwikkelen.  
 • "Is deze vrouw écht geschikt voor die positie? Is die volgende stap een goed idee?" 
 • "Waarom loopt deze young potential hier vast?" 
 • "Hoe krijg ik inzicht in de competenties van de deelnemers aan het MD-programma?"
 • "Vormen deze twee managers de juiste match om dit veranderingsproces te leiden?"


De ODC-meting is hét instrument om snel en effectief tot de juiste HR-interventies te komen. De ODC is een hoog-gevalideerd en beproefd assessment-tool met uitzonderlijke resultaten.

Maak kennis met ons SHR-tool dat het (HR-)directies mogelijk maakt over langere termijn talenten aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden. 

Natuurlijk potentieel is immers wél ontwikkelbaar door middel van training of coaching. Diverse gemeenten, bedrijven en organisaties maakten al de overstap naar de ODC als strategisch HR-instrument. Alle interventies geven werkelijk Return on Investment, omdat ze gestoeld zijn op de, meestal onbewuste, kracht van mensen. Bespaar op het opleidingsbudget door te kiezen voor de  strategie "Wij leiden alleen nog latent talent op".  


Vertrouwelijkheid WBP

ODC-ontwikkelaar Odin Company geeft actief invulling aan de eisen van de wet en heeft de WBP waar nodig in de ODC software ingebouwd. Lees meer over Odin en Privacy op de Odin Community pagina

Gedachtegoed achter een meting..

Gunther Bernard 

We verkiezen te vergeten wie we zijn en vergeten daarna dat we het zijn vergeten.

Maatje Bon

Achter élke meting, achter elke analyse van talenten, gaat het grote, onpeilbare geheim schuil van wie wij in de kern zijn

Albert Einstein 

Everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid.

 De wijze mens leeft vanuit die werkelijkheid:

Het ik wordend aan het jij. Wij groeien aan elkaar. Juist in de confrontatie, juist in de verschillen. Door nu niet mee te gaan in de afweer van een ander, doorbreken we iets in onszelf. Doordat wij de afgrenzing, de apartheid, de fixatie, de starheid waarmee een ander ons buitensluit niet over nemen, gebeurt er iets. Voor ons voelt dat als een sterven, een nieting. Het is pijnlijk want we schermen ons zelf niet af voor de afwijzing. Het is angstig want het legt onze eigen behoeften en kwetsbaarheid bloot. Maar tegelijk geven we daarmee ruimte aan de vonk binnenin ons, die de verbondenheid bewaart. We worden uit onszelf getrokken, over onze eigen neiging tot zelfbescherming en afgrenzing. En dit is de weg waarlangs wij steeds meer ons werkelijke zelf worden. De weg waarlangs onze binnenkant en onze buitenkant overeenstemmen.

Martin Buber

Kies jouw ODC-traject:

ODC-meting en 

-terugkoppeling 

€ 475,-

excl. 21% B.T.W.

Online ODC-meting incl. persoonlijke terugkoppeling

ODC-based analytische coaching 

€ 1.950,-

excl. 21% B.T.W.

ODC-terugkoppeling + 8 uur coaching 

100-dagen Teamboost

programma

Offerte 


Maatwerk


€ 2.650,00

€ 1.950,00

ODC Teamscan+ aanbieding

Voor teams die eindelijk wel eens focus en helderheid willen krijgen: wat zijn onze onbewuste talenten en drijfveren? En daarmee onze zwakten en sterkten? 

Je krijgt voor dit bedrag:

 • 4 individuele ODC-metingen (duur: 10 min. online) 
 • 4 persoonlijke terugkoppelingen van de metingen (1,5 uur p.p.) 
 • een bijeenkomst van ca. 5 uur groepsterugkoppeling van de ODC-Teamscan. 

Dus: 

 • Neem kennis van de drijfveren en triggerpunten van andere teamleden
 • Vind hiaten in je team-force
 • Ontdek de voor de hand liggende rol-verdeling
 • Stel vast welke thematiek het team momenteel heeft
 • Hoe verder?

Voor elk teamlid méér dan de genoemde 4, berekenen we € 350,00 (normaal €475,00) voor de persoonlijke terugkoppeling.


N.B.

- Genoemde bedragen zijn excl. 21 % B.T.W. 

- Individuele terugkoppeling en uitvoering kan plaatsvinden in Baarle-Nassau of op locatie, indien minimaal 4 personen op een dag,.  We berekenen dan reiskosten à € 0,35 per km.


Deze aanbieding is geldig t/m 30 september 2019.

Waarom ODC als talentenkompas?

Je onbewuste toont je onvermoede talenten

Anders dan andere persoonlijkheidsvragenlijsten doet de ODC-meting een appèl op de informatie in ons diepe onbewuste. Juist dat gebied waar we al dan niet mee resoneren met archetypen die zich in ons collectief bewustzijn als mensheid bevinden. Eindelijk een meting die verder gaat dan het verbale aspect. Het 'psychisch DNA' vertaald in heldere talenten.   

15 jaar wetenschappelijk onderzoek - hoge validatie

Na jaren van gedegen studie in de Jungiaanse psychoanalytische benadering, volgde 15 jaar onderzoek waarin woord en beeld, beeld en woord getoetst werden. Bij minimaal 30.000 mensen. Zo ontstond de, voor dit type metingen erg hoge, 0.78 correlatiecoëfficiënt.  

Eenvoudige online afname

Na aanmelding ontvang je een link die met enkele simpele handelingen tot een ingevulde meting leidt. Geen ellenlange lijsten, maar keuzes van beelden en 10 uit 24 competenties. Voor je het weet is de meting over, en is het verwachtingsvol uitkijken naar de mondelinge toelichting. Laat je verrassen.

Strategisch HRM tool 

Meer en meer organisaties kiezen voor de ODC-meting als HRM-instrument voor de langere termijn. Zet het in bij selectie van nieuwe medewerkers, rol- en profielbepaling, keuze voor change-agents, loopbaanontwikkeling, teamsamenstelling, POP-instrument, de beoordelingscyclus. 

Diepgaand instrument voor medewerkers en teams

Of het nu om competentie- of talentontwikkeling gaat, om loopbaankeuzes of samenwerking, de ODC-meting is eenvoudig te hanteren en geeft diepgaand inzicht in kracht en schaduwkant van mensen. Teams weten eindelijk waarom samenwerking stroef verliep. Ook zeer aan te raden voor zelfsturende teams en directieteams. 

State of the art in beveiliging persoonlijke gegevens

Odin Company loopt voorop op gebied van beveiliging van persoonsgegevens en heeft vooruitstrevende ideeën over beheer hiervan. Jij kunt zelf het beheer van jouw eigen metingen doen.  

Ontdek je talent als kenniswerker en vergroot je impact exponentieel. 

Cookies vergemakkelijken..