BonSpirit 

Inspiratie en impact voor de werkende expert.

Zijn wie je bent,

doen wat gebeuren moet.


Mijn werk in organisaties, sinds 1992, kent haar grondslag in mijn ideeën over de wereld en de rol van werk. Ons mens-zijn vraagt toewijding aan de queeste naar wie wij zijn en aan de wijze waarop wij antwoord geven op de gegevenheden in ons leven. We hebben  een individuele relatie met het Leven. Ervaren, zin geven, is een persoonlijke aangelegenheid. Samenwerking in organisaties brengt het element van een taak, een doel en strategie, brengt matérie met zich mee. Dit spanningsveld waar materiële scheppingsdrang en onze individuele levensweg samenkomen, is mijn ideale 'picadero'.


Vanuit mijn aard en aanleg werk ik veel (en graag!) met slimme, hoog opgeleide mensen. De praktijk wijst uit dat dit vaak mannen en 'stoere leidinggevende vrouwen' zijn, die hun mannetje staan. Vaak binnen organisaties waar complexe kennis een weg zoekt naar praktische toepassing. Waar kennis'werkers' hun weg zoeken naar samenwerking, leiderschap en impact. Hoe maak je jezelf beïnvloedend vanuit je kennis en ervaring in een domein?


Vraag me niet voor: 

  1. Het jaarlijkse teamuitje dat vooral 'leuk' moet zijn (maar vaak veel echte problematiek moet verbloemen); 
  2. Een quick fix voor een (innerlijk) conflict (dat daarna lekker door broeit..);
  3. Een receptje over een geïsoleerd vraagstuk op het werk;
  4. Het enthousiasmeren van 'medewerkers die op cursus gestuurd zijn'. 


Daarentegen kom je mij op mijn best tegen in: 

  • Een strategisch transitietraject met ruimte voor analyse, communicatie & vanzelfsprekende vernieuwing;
  • De"100-dagen teamboost": een maatwerk teamontwikkelingsprogramma; 
  • Je queeste als boegbeeld naar de polariteiten en drijfveren in jezelf; 
  • Essentie-gestuurde talentontwikkelingstrajecten voor medewerkers en leiders; 
  • Mijn oer-hoeve aan het zandpad, temidden van alle dieren en oude bomen. Met warme appelbollen uit de houtgestookte 'Rosetta'. 

 

Ik leerde zicht te geven op de werking van emoties, gedachten en fundamenteel (systemisch) identiteitsgevoel op competentieontwikkeling. Nu werk ik met een klein team zelfstandigen aan talentontwikkeling vanuit essentie binnen organisaties. En aan heldere processen, eenduidige communicatie en rolverdeling op basis van talent. Weten wat de ziel van de organisatie is, meevaren op de oerprincipes van groei, opkomst en neergang. Weten hoe alleen de héle mens, zich steeds bewuster wordend van wie hij is, een organisatie op lange termijn succesvol houdt. 


Met wie werk ik waaraan?

Vragen om (proces-)begeleiding, diepgaande teamvorming, competentie-ontwikkeling en leiderschapscoaching krijg ik vooral van hoog opgeleide professionals en boegbeelden, werkend in diverse branches, van maakindustrie, food en overheid tot zakelijke dienstverlening, ICT en toegepaste wetenschap.


Kleine of ingrijpende levensgebeurtenissen: kijk het leven recht in het gezicht, heb weet van de essentie eronder. Onbevreesd, recht overeind, geen waarheid schromend en met een mild hart. 


Als coach leerde ik inzoomen op de hele persoon, zijn schaduwgedrag en  talenten. Mijn persoonlijkheid, aard en aanleg brachten me ook in contact met hogere abstractieniveaus in organisaties. Ik zie makkelijk wat er stagneert in een afdeling of organisatie en kan met een onbevooroordeelde blik en onbevangenheid dit ter sprake te brengen. Mijn strategische inslag helpt stap voor stap een nieuwe situatie te realiseren. In samenwerking binnen teams en directies, waar de eigen domeinen wel eens doel op zich worden en gemeenschappelijke focus ontbreekt, . En..zonder humor en enige relativering raken we van geen enkel thema de kern. 

Aan tafel voor 'n kennismaking?